Information

Genus i museer

Föreningen Genus i museer är till för dig som vill diskutera och problematisera genus i ett museums olika verksamhetsgrenar, både vad gäller det interna och utåtriktade arbetet.

Webbsida: http://genusimuseer.se
Medlemmar: 143
Senaste aktivitet: 28 Maj

Föreningen Genus i museer

Föreningen Genus i museer är till för dig som vill diskutera och problematisera genus i ett museums olika verksamhetsgrenar, både vad gäller det
interna och utåtriktade arbetet.

Diskussionsforum

Program under Vårmötet 2016

Genus i museer anordnar givetvis, som vi har gjort under alla år, ett program under museernas Vårmöte. Det går av stapeln 20 april 2016 och platsen är Flygvapenmuseum i Linköping.Kl…Fortsätt

Startad av Eva Viola Hult Feb 11, 2016.

Genus i museer på Vårmötet 2015

Genus i museer deltar också år 2015 i museernas VårmöteOnsdagen den 15 april har vi årsmöte kl 10.00-11.00 och den 16 april kl 10.30-11.30 har vi ordnat ett program som vi kallar för:  En bild säger…Fortsätt

Startad av Eva Viola Hult Feb 23, 2015.

Genus i museer på Vårmötet 2014

 Vår förening har som vanligt årsmöte under Riksförbundet Sveriges museers Vårmöte 2014.Årsmötet kommer äga rum onsdagen den 8 april kl. 10.30 i Umeå Folkets husTemat för Vårmötets är ju ”Tell me…Fortsätt

Startad av Eva Viola Hult Mar 20, 2014.

Forskning i fokus: genusmedvetet samlande

hej,tisdag 5 nov kl 16 ordnar vi ett seminarium om genusmedvetet samlande på Nobelmuseet i Stockholm. Cecilia Bygdell på Upplandsmuseet samtalar med Margrit Wettstein på Nobelmuseet. Seminariet är…Fortsätt

Startad av Aron Ambrosiani Okt 30, 2013.

Kommentarplank

Kommentera

Du måste vara medlem i Genus i museer för att lägga till kommentarer!

Kommentar av Eva Viola Hult den 20 Maj 2011 kl. 16.00

Historik om föreningen Genus i museer

1996 bildades ett nätverk som hette ”Nätet kvinnor-museer”  vars syfte var ”att skapa kontakt mellan museianställda, forskare, konstnärer med flera för att tillsammans bidra till att köns- eller genusperspektivet blir självklart i museernas verksamhet, och genom museerna sprida kunskap om kvinnors erfarenheter och villkor”.  Nätverket genomförde seminarier och debatter och deltog med programpunkt i den årliga museiveckan. 2001 informerades om att Kulturdepartementet skulle utse en formell arbetsgrupp om genus på museer, och gruppen diskuterade om nätverket inte längre behövdes.

Men istället blev det en ”nytändning” i och med att flera och nya personer engagerade sig, och vid årsmötet 2002 beslutades att nätverket skulle omvandlas till en förening, ”Föreningen för genusfrågor i museer” med syftet att ”aktivt driva genusrelaterade frågor inom museiområdet” som första punkt i sina stadgar.  Styrelsemedlemmar blev intervjuade av Kulturdepartementets arbetsgrupp och vi var också på möte hos Kulturdepartementet. Departementet gav oss ett konkret uppdrag att utarbeta en skriftlig rapport från föreningens programpunkt under museiveckan 2003 ”Bilder av manligt och kvinnligt på museer”, som var ett mycket välbesökt seminarium. Föreningen svarade sedan på Kulturdepartementets förslag (DS 2003:61) om ett resurscentrum för genusfrågor vid landets museer. Vi var mycket positiva till det och framhöll vikten av att ett sådant centrum borde få en stark ställning finansiellt och vetenskapligt.   Detta resurscentrum blev dock aldrig av.

Föreningen fortsatte sin verksamhet och bland aktiviteter de närmaste åren kan nämnas medlemsresor till Kvinnomuseerna i Århus i Danmark och till Kongsvinger i Norge, samt boken ”Det bekönade museet” med artiklar av flera av föreningens styrelsemedlemmar . Vi anordnade också presentationer av boken på Nobelmuseet och i Uppsala.

Från november 2005 till december 2006 ledde föreningen ett projekt med stöd från Framtidens kultur som kallades för ”UFOG”  (Upptäck! Förändra! Om genusmedvetande i museerna”). Projektet gick ut på att öka medvetandet om vad som kan vara genusrelaterat i museernas arbete. Följande museer deltog i projektet; Statens maritima museer, Bohusläns museum, Skellefteå museum och Göteborgs konstmuseum. Museerna gjorde egna målbeskrivningar och föreningen anordnade en utbildning som varade i två dagar. Föreläsare var ett tiotal personer från både universitets- och museivärlden och det var sammanlagt 30 personer från deltagarmuseerna som fick den här utbildningen. Föreningen gav senare tips och förslag till åtgärder för de museer som deltog.  Sammanfattningar och utvärderingar av det hela skickades vid flera tillfällen ut till alla museer i Sverige.

2006 disputerade vår styrelsemedlem Wera Grahn på avhandlingen ”Känn dig själf” Genus, historiekonstruktion och kulturella museirepresentationer” på tema Genus vid Linköpings universitet. Där fokuseras just på de frågeställningar som vår förening ägnar sig åt. Wera berättade om sin avhandling för våra medlemmar vid en sopplunch på Strindbergsmuseet.

Skriften ”Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen” var ett resultat av den externa granskning som gjordes av tillämpningen av genusperspektiv på Upplandsmuseet.  På Upplandsmuseet hade nämligen en medveten genussatsning pågått under flera år. Wera Grahn var just då knuten till Upplandsmuseet och 2007 skrev Wera sin ”Genuskonstruktioner och museer” där det ges konkreta förslag på hur genusintegrering i museernas olika verksamheter kan gå till.

2009 skickade föreningen ut en enkät till så gott som samtliga Sveriges museer med frågan ”Hur arbetar ert museum med genus och ser ni några hinder för arbetet”.  Föreningen fortsatte med att besöka utställningar och andra aktiviteter på museer, och diskuterade dem med ”genusglasögonen på”.

2009 anordnade vi ett seminarium på Västergötlands museum i Skara då vi bland annat diskuterade utbildningsfrågor med representanter för högskolor. Innan dess hade föreningen gjort en liten undersökning om hur ”genus” nämns i kursutbudet på Stockholms och Uppsala universitet samt på KTH (det visade sig att genus nämndes inte särskilt ofta).  Eftersom utbildning är något som alltid efterfrågas i enkäter som görs om genus på museer, diskuterade vi fortbildningskurser för museipersonal, särskilt tillsammans med Högskolan på Gotland. 2009 anordnades dessutom en vinterresa för medlemmarna till Museum Anna Nordlander och till Skellefteå museum.

2010 bytte föreningen namn till ”Genus i museer” och det året anordnades bland annat föreläsningen ”Att samverka i offentlighetens tjänst – varför jämställdhet och jämlikhet är kvalitet för museer” med Annika Olsson från Jämi, Jämställdhetsintegrering i staten.

/Eva Hult

 

Kommentar av Kristina Friberg den 7 December 2010 kl. 17.10
Testar nu mitt nya medlemskap. Funkerar funkerar inte eller kan jag eller kan jag inte få det att funka.
Kommentar av Stina Flink den 3 December 2010 kl. 16.57
Kan vara intressant att veta hur många som är män och hur många som är kvinnor, men en del identifierar sig som varken eller, eller både och! Så för att göra det mer transinklusivt vore det bra med en tredje ruta för "annat", till exempel. För att testa om det gick så klickade jag inte för någon av manlig eller kvinnlig när jag registrerade mig utan tog bara "visa inte" och det verkar ju funka.
Kommentar av Bengt Svensson den 2 December 2010 kl. 12.55
Nej, spontant tycker inte jag det - men ur ett genusperspektiv är det kanske intressant att veta hur stor del medlemmarna som är män respektive kvinnor? Detta är en standardinställning i Ning och kan enkelt tas bort.
Kommentar av Hans Öjmyr den 1 December 2010 kl. 16.26
Första kommentaren har redan inkommit. Varför ska man i ning-nätverket ange om man är man eller kvinna? Spelar det någon roll?
 

Medlemmar (143)

 
 
 

© 2019   Created by Bengt Svensson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor