Jag kan berätta om en högskolekurs jag gick hösten 2010 och som gav en hel del. Den hette ”Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv”, gav 7,5 högskolepoäng och anordnades av Forum för genusvetenskap och jämställdhet på Linköpings universitet. Program Jämi, jämställdhetsintegrering i staten, nu avslutat, http://www.jamiprogram.se/  gav dem uppdraget att utveckla och genomföra en utbildning på detta tema.

Bakgrunden är att till exempel EU och också Sveriges regering använder termen jämställdhetsintegrering. Det innebär bland annat att all statlig verksamhet ska jämställdhetsintegrera sina verksamheter.  Jämi har gjort flera enkäter och undersökningar där också statliga museer ingår och (som alltid) så efterfrågade de tillfrågade utbildning. Därför anordnades denna kurs och vi var ett femtiotal personer som gick den. Jag var den enda från museivärlden. Jag tycker att där finns inspiration att hämta inför de eventuella utbildningar som kommer planeras i det uppdrag som Historiska museet fått.

Vi träffades under tre dagar vid tre tillfällen och då fick vi höra föreläsningar samt arbeta i grupper. Till varje gång läste vi kurslitteratur från en diger lista. Vi hade också grupparbeten och hemuppgifter. Den största hemuppgiften var att var och en skrev en liten uppsats om hur vi rent konkret skulle kunna arbeta med någon verksamhet på vår egen arbetsplats. Detta för att Jämi, genusforskare och andra, tycker att nu bör mera hända efter alla de kurser och utbildningar som anordnats. Det är också vad jag själv känner och om vi får till en liknande utbildning inom museisverige så skulle jag önska något sådant, alltså att var och en av kursdeltagarna måste genomföra någonting konkret på sin arbetsplats. Kursdeltagarna kan stötta varandra och tillsammans försöka se till att förändring sker inom pedagogik, utställning, dokumentation, insamling, kommunikation eller annat som gör våra museer till sådana fantastiska ställen. Förändringarna bör ingå i ett långsiktigt sammanhang för att inte riskera att bli en enstaka händelse.

En av kursböckerna som gav mig mycket är ”Intersektionalitet i socialt arbete, teori, reflektion och praxis” av Tina Mattson Gleerups 2010. Kritisk reflexiv metod är ett redskap för att reflektera kring och medvetandegöra oss själva om hur vi själva deltar i och bär upp maktstrukturer. Att kritiskt reflektera över vår yrkesroll, våra handlingar, kunskaper och erfarenheter, skulle kunna hjälpa oss att visa upp en mera mångfacetterad, motsägelsefull och därmed mera riktig bild av världen på våra museer. Kön, sexualitet, klass och etnicitet är centrala kategorier som bidrar till att förtryck och ojämlikhet upprätthålls och återskapas.  Hur gör vi för att undvika kategoriseringar av människor? Hur undviker man stereotypisering?

Eva Hult   

Visningar: 56

Inlägg i den här diskussionen

Det verkar ha varit en väldigt bra kurs Eva, men jag tror samtidigt att de som söker sig till utbildningar och kurser är de som redan är väldigt motiverade och engagerade. Det är lätt att alltid säga "vi behöver utbildning" i det ena och det andra och under JÄMUS seminarium framkom det ju också krav på chefsutbildningar. Och visst, jag ska inte förringa betydelsen av utbildningarna, men jag tror mer på "jämställdhetspiloter", personer som vågar utmana sin arbetsplats.

Sedan vill jag också tipsa om www.alltomjamstalldhet.se

 

Kunskap är basen till det mesta, också för genusintegrering på våra museer. Det är de som har kunskaperna (av olika slag och omfattning), som ju blir en slags "jämställdhetspiloter". Men strukturer är sega och förändring är svårt. Fler konkreta exempel, konkreta projekt, diskussioner och långsiktiga förändringar måste ju vara målet efter de utbildningar som varit och som kommer att äga rum. Jämis undersökningar visade att konkretisering av vad jämställdhetsintegrering kan innebära för verksamheten angavs som den viktigaste faktorn för att komma igång med arbetet. Perspektivträngsel ansågs vara viktigase orsak till att arbetet inte blev bra. Viktigaste orsaken bakom ett framgångsrikt arbete ansågs vara ledningens och chefernas stöd.

RSS

© 2018   Created by Bengt Svensson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor